PROJECT ID


Tożsamość miast przyszłości


Wspólnie z Rzeczpospolitą przeprowadziliśmy eksperyment społeczny, który pokazał, że jeśli chcemy budować miasta przyszłości i zachować ich tożsamość, musimy już dziś rozpocząć dialog z przyszłymi decydentami - dziećmi

Współpraca:

Rzeczpospolita
Kaja Baszkiewicz
Akademia Retoryki


Zakres:

+ Badania +
+ Analiza trendów +
+ Strategia +
+ Zrównoważony rozwój +
+ Service Design +
+ Organizacja wydarzenia +
+ Projektowanie contentu 
Tło


Kiedy myślimy o miastach przyszłości, możemy wyobrażać sobie rzeczywistość rodem z filmów science-fiction, z latającymi autonomicznymi pojazdami, domami ze szkła, wygodnym transportem i planowaniem na szeroką skalę. Rzeczywistość i twarde dane wskazują na to, że przyszłość podążyć może zupełnie innym torem. Miasta są trapione zanieczyszczeniem powietrza, hałasem, odpadami, niekontrolowaną gentryfikacją i zanikiem interakcji społecznych.

Kto inny, jeśli nie mieszkańcy są bezpośrednio odpowiedzialni za ścieżkę rozwoju miast? Politolog J. Eric Oliver w swoim artykule z 2001 roku zasugerował, że udział w życiu politycznym zmniejsza się wraz ze wzrostem wielkości obszaru miejskiego. Czy rozrost metropolii spowoduje znaczący spadek zaangażowania ich mieszkańców?

Socjolog Richard Sennett wskazuje, że na zmniejszenie zaangażowania mieszkańców miast mają bezpośredni wpływ dwa czynniki:

Złamanie geografii,


czyli tworzenie podziałów strukturalnych bez oczywistych granic i charakterystycznych miejsc

Tworzenie systemów,


w których duże firmy przejmują przestrzeń i niszczą społeczności lokalne.

Jak więc obronić się przed eskalacją tych czynników? Obserwując obecne trendy społeczno-polityczne, zauważyliśmy, że w coraz większej liczbie miast, sprawczość przechodzi z rąk urzędników miejskich w kierunku lokalnych społeczności i niesie to za sobą niebywałe korzyści.

W Barcelonie, projekt o nazwie Fab City, oscylujący wokół modelu produkcji opartego na lokalności i zrównaniu podaży z popytem, jest już badany i testowany w praktyce. Inny przykład to El Alto w Boliwii, miasto liczące 842 tys. mieszkańców, w którym władza polityczna podzielona jest na niewielkie społeczności sąsiadów zwane "vecinos", które decydują o sprawach lokalnych i uczestniczą w pracach budowlanych.

Wyzwanie


Próbując znaleźć rozwiązania dla problemów miast przyszłości, uznaliśmy, że najlepszym sposobem na zaszczepienie odpowiedzialności w ludziach jest odpowiednia edukacja, począwszy od bardzo wczesnego okresu życia.

Zdecydowaliśmy się pracować z najmłodszymi, ponieważ wierzymy, że obecne pokolenie dzieci, jako przyszłych decydentów, powinno nauczyć się zdolności współpracy, krytycznego myślenia, które pozwoli im dostrzegać problemy z różnych perspektyw. 

Przeprowadzając eksperyment podzieliliśmy dzieci na kilka zespołów i udostępniliśmy zestawy narzędzi, prosząc je o stworzenie modeli przedstawiających miasta przyszłości w wizji utopijnej i dystopijnej.

Wynik


Udało się nam udowodnić, że dając dzieciom środki, sprawczość i odpowiednie środowisko oparte na współpracy, sprawimy, że podzielą się swoją wiedzą o zagrożeniach przyszłości, zdefiniują je i będą wspólnie pracować nad ich rozwiązaniami.

︎
PROJECT ID


Futuro


Zestaw narzędzi demokratyzujących proces projektowania przyszłości

Zakres:

+ Badania oczekiwań wobec technologii +
+ Technology explainers +
+ Badania +
+ Zrównoważony rozwój +
+ Analiza trendów +
+ Product design & branding +

+ Human Experience +


Tło


Przyszłości nie można przewidzieć. Uważamy jednak, że z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi można ją bez problemu zaprojektować.

Aby robić to z powodzeniem, należy oczywiście przejść przez odpowiedni proces projektowy.
Pierwszym jego etapem jest analiza historyczna - zanim zaprojektujemy przyszłość, musimy poznać przeszłość, przeczesując różne okresy w poszukiwaniu przyczyn pojawienia się danych zjawisk oraz określenia etapu rozwoju, na którym się aktualnie znajdują. 


Kluczowe jest również, aby spojrzeć na współczesność poprzez pryzmat trendów oraz odpowiedniego zrozumienia obecnego etapu zaawansowania technologii. Te czynniki mają bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju przyszłości badanego zjawiska. 

Cele tego procesu oparte są o założenia akceleracjonizmu - idei, według której kapitalizm i dane technologiczno-społeczne procesy, które historycznie go charakteryzowały, powinny zostać rozszerzone, przerobione lub przyspieszone w celu doprowadzenia do radykalnej zmiany społecznej.

Wyzwanie


Projektowanie przyszłości jest bardzo odpowiedzialnym procesem, ponieważ może mieć bezpośrednie przełożenie na
rozwój świata, w którym żyjemy.

Dlatego, aby proces ten przebiegł odpowiedzialnie potrzebujemy odpowiedniego, systemowego i zbiorowego podejścia do rozwiązywania problemów. Jeśli chcemy przezwyciężyć wyzwania XXI wieku, wszyscy powinniśmy zacząć działać już dziś. Jak więc zachęcić ludzi do kolektywnego poszerzania swojej świadomości oraz wyobrażeń na temat przyszłości i ukierunkować ich na rozwiązywanie palących problemów ludzkości?


Wynik 


Opowiedzią jest Futuro, zestaw narzędzi wspierający proces tworzenia rozwiązań przyszłości determinowanych przez rozwój technologii, które zaspokajają ludzkie potrzeby i realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Zestaw kart, które opisują ponad 120 technologii i stopień ich rozwoju wraz z metodologią trafią do sprzedaży w 2019 roku.

Zapisz się do naszego newslettera i uzyskaj dostęp do przedsprzedaży, przed oficjalną premierą Futuro w sieci. 


︎


PROJECT ID


Brain
Computer
Interfaces


Zwiększanie świadomości na temat  technologii BCI oraz jej możliwych zastosowań w przyszłości

Zakres:

+ Badania oczekiwań wobec technologii +
+ Technology concepting +
+ Technology explainers +
+ Badania +
+ Strategia +
+ Product design & branding +

+ Tworzenie contentu +Tło


Podstawą naszych działań jest przygotowanie technologii na wczesnym etapie rozwoju do wejścia na rynek, tak aby w przyszłości odpowiadały one na rzeczywiste potrzeby ludzi i nie były bezmyślnie wdrażane we wszystkich obszarach naszego życia

Wyzwanie


Ważnym elementem tego procesu jest pokazanie końcowym odbiorcom możliwości, korzyści i zagrożeń, jakie niosą innowacje technologiczne.

Aby zapoznać Was z technologią Brain Computer Interfaces, przeprowadziliśmy badanie rynkowe dostępnych urządzeń. Śledziliśmy historie rozwoju i przeanalizowaliśmy wdrożone już projekty. Zajrzeliśmy także do książek i filmów science-fiction, w których szukaliśmy spekulacji na temat możliwych zastosowań tej technologii w przyszłości.

Wynik 


Raporty publikowane w klasycznym formacie PDF nie są zbyt angażujące, dlatego stworzyliśmy specjalny profil na Instagramie, na którym będziemy systematycznie udostępniać wyniki naszych badań.


Śledź nas, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości technologii Brain Computer Interfaces, która umożliwia interakcję z maszynami bez wykorzystania aktywości mięśni. 
︎
PROJECT ID


Young
Makers


Young Makers to platforma dla dzieci, która zachęca do wspólnego tworzenia rozwiązań przyszłości.

Jej głównym celem jest pokazanie najmłodszym jak wykorzystywać zasoby nowych technologii i nauczyć się z ich pomocą dostrzegać oraz rozwiązywać problemy otaczającego nas świata

Współpraca:

Bartosz Tytus Trojanowski
Małgorzata Nadziejko

Zakres:

+ Strategia +
+ Analiza trendów +
+ Badania +
+ Service Design +
+ Product design & branding +

+ Tworzenie contentu +
+ Organizacja eventów +

Tło


Wszystko zaczęło się, gdy nasz partner Cogito zaprosił nas do rozpoczęcia wspólnego projektu, którego głównym celem było zwiększenie świadomości na temat ruchu Makerów wśród dzieci w Polsce. 

Zaprojektowaliśmy serię dodatków do czasopism, które spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Postanowiliśmy więc pójść za ciosem, rozszerzając ten pomysł i tworząc z niego produkt, wraz ze strategią jego rozwoju.

Wyzwanie


Naszym celem było rozpropagowanie Ruchu Makerów i zachęcenie młodych ludzi do tworzenia rzeczy. Aby to osiągnąć, stworzyliśmy portal, wokół którego zbieramy społeczność. Przedstawiliśmy najmłodszym proces projektowy oraz narzędzia, które umożliwiły im przekształcenie pomysłów w obiekty fizyczne.

Nie chcieliśmy jednak, aby wynalazki dzieci stały się dla nich zwykłymi gadżetami lub zabawkami. Dlatego też skoncentrowaliśmy ich wyobraźnie na eksploracji idei, które w szerszej perpektywie będą korzystne dla nich i całego społeczeństwa. Popularyzując wiedzę na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zapewniliśmy im ramy, które pozwaliły skierować ich działania na właściwe tory.

Wynik


Opracowaliśmy strategię dla platformy Young Makers, na którą składało się stworzenie brandingu, strategii komunikacji, wdrożenie portalu oraz rozpoczęcie procesu budowania społeczności.

Działania wokół Young Makers obejmowały również organizację warsztatów, których metodyka inspirowana była założeniami Design Thinking oraz Design Sprint.

Platforma umożliwia również podjęcie współpracy z firmami w postaci organizacji tematycznych wyzwań. 
Idea ta inspirowana jest Designathonami i polega na tym, że przed dziećmi stawiany jest konkretny problem, dla którego próbują odnaleźć rozwiązanie przyszłości.

Dołącz do Young Makers i zachęć do tego najmłodszych!

︎MEDIUM︎INSTAGRAM ︎FACEBOOK