TRENDY


Kluczowe obszary omawiane podczas wykładów


+ Always Connected +
+ The Future Female +
+ Przemysł 4.0 +
+ Era re-oświecenia +
+ Inkluzywność +
+ Technologia w służbie lepszego Świata  +
+ Masowa automatyzacja +
+ Maker Movement +
+ Redefinicja doświadczenia  +
+ Nowe pojęcie mobilności  +
+ Smart Green +
+ Rewolucja inforamcyjna +

+ Nowe modele ekonomiczne +

Jednym z najważniejszych elementów działalności radicalzz.studio jest regularne i wnikliwe badanie trendów. Zajmujemy się tendencjami kształtującymi społeczne i komercyjne aspekty życia, zarówno w skali makro jak i mikro.


Strategiczne podejście i zrozumienie trendów pozwalają nam na podejmowanie właściwych decyzji, które łagodzą możliwe ryzyka oraz ograniczają niepewność wobec nieznanej przyszłości.

︎MEDIUM︎INSTAGRAM ︎FACEBOOK